Wanneer heeft u het rijbewijs aanhangwagen nodig (E bij B)?

In de praktijk blijkt nogal eens dat bestuurders van een combinatie van een personenauto met aanhangwagen niet over het juiste rijbewijs beschikken. Wie bijvoorbeeld met een hele zware caravan, een paardentrailer of een boottrailer wil gaan rijden, moet het rijbewijs BE hebben. Naast bevoegdheden van de rijbewijzen B en BE zijn hieronder een aantal voorbeelden opgenomen van combinaties van motorvoertuigen en aanhangwagens met verschillende gewichten. Aan de hand van deze voorbeelden is eenvoudig te controleren welk rijbewijs vereist is voor de verschillende combinatie.

RIJBEWIJS B:

  1. Rijbewijs B geeft de bevoegdheid tot het besturen van een personenauto met aanhangwagen die, inclusief laadvermogen, niet meer weegt dan 750 kilogram.
  2. In bepaalde gevallen is met alleen rijbewijs B een zwaardere aanhangwagen toegestaan dan 750 kilogram.
  3. Dat kan alleen op twee voorwaarden:
    1. De aanhangwagen mag, inclusief laadvermogen, niet meer wegen dan de ledige massa van het motorvoertuig dat de aanhangwagen trekt;
    2. En de toegestane maximum massa van de totale combinatie mag niet meer bedragen dan 3500 kilogram.

RIJBEWIJS BE:

Met rijbewijs BE bent u niet beperkt in het gewicht van de aanhangwagen die u mag trekken. Let wel op de technische mogelijkheden (maximale trekhaaklast). Deze maximale trekhaaklast staat vermeld op het kentekenbewijs. Ook het gewicht van de totale combinatie is niet van belang. Deze mag meer dan 3500 kilogram bedragen. Alleen voor het trekkende voertuig geldt, dat de toegestane maximum massa niet meer dan 3500 kilogram mag bedragen.