Wie wil dat nou niet ……… in het bezit komen van het rijbewijs. Wij weten dat het kiezen van een rijschool geen gemakkelijke keuze is. Daarom zal Verkeersschool van der Plas u wegwijs maken wat voor mogelijkheden er allemaal zijn in de wereld van de rijopleidingen.

Verkeersschool van der Plas is bij verschillende organisaties aangesloten.

De Federatie Autorijschool Management (FAM) is dé organisatie voor professionele rijscholen in Nederland. De FAM stelt zich ten doel de hoogste kwaliteit in rij- en theorieopleidingen te garanderen en ondersteunt de aangesloten verkeersscholen bij het management, de lesmethodes, de presentatie en de bewaking van de kwaliteit van de medewerkers.

BOVAG dient voor deze bedrijven als platform, nieuws-, voorlichtings- en informatiecentrum. Voor de consument is BOVAG in de loop der jaren uitgegroeid tot een breed geaccepteerd kwaliteitskeurmerk. Immers, bedrijven die zich bij BOVAG willen aansluiten, moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen die ieder jaar opnieuw gecontroleerd worden. Bovendien verbinden ze zich aan het verlenen van de standaard BOVAG-garantie, zodat de consument te allen tijden terug kan vallen op het BOVAG-bedrijf. Voor de zekerheid.

Veilig Verkeer Nederland zet zich landelijk, provinciaal en lokaal in voor de bevordering van de verkeersveiligheid en is er voor alle verkeersdeelnemers. U kunt de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland overal tegenkomen omdat zij zich onder andere inzetten voor het oplossen van verkeersveiligheidsproblemen op lokaal niveau.

De belangenvereniging kring 71 is een belangenvereniging voor beroeps Rijschool ondernemers in en rondom Tilburg. Deze rijscholen bundelen hun krachten om samen alle aspecten van het opleiden van beginnende bestuurders te verbeteren. Daarnaast staan de aangesloten rijscholen onderling met elkaar in contact om ervaringen ui te wisselen, problemen op te lossen en belangrijke onderwerpen aan te kaarten bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Het CBR is een privaatrechtelijke stichting. Ze is door de minister van Verkeer en Waterstaat belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.