Je hebt nu het laatste stadium van je rijopleiding bereikt, het rijexamen

Je zal hierna als rijbewijsbezitter zelfstandig en voorbereid deel gaan nemen aan het verkeer.

Tijdens het praktijkexamen word je, meer dan voorheen, beoordeeld op je verkeersinzicht en of je zelfstandig kunt rijden. Jij zal een vlotte, veilige en zelfstandige rit moeten rijden. Om dit te kunnen beoordelen zijn aantal er een examenonderdelen ontwikkeld:

Zelfstandig route rijden

Zonder aanwijzingen van de examinator rijd je een deel van het examen je eigen route. Dus geen examinator meer die zegt ‘eerste straat recht, bij de verkeerslichten links’.

Dat zelfstandig rijden oefen je tijdens je rijlessen en kan op het examen op meerdere manieren aan de orde komen. Zo kan de examinator je vragen naar een bekend punt te rijden, bijvoorbeeld de sporthal. Of je rijdt ergens heen met behulp van een navigatiesysteem. Ook kan de examinator je meerdere routeopdrachten tegelijk geven, dit noemen we een clusteropdracht. Het doel is te laten zien dat je verantwoorde keuzes maakt in het verkeer.

Zelfstandig bijzondere verrichtingen uitvoeren

Tijdens je examen voer je twee bijzondere verrichtingen uit. Zo kan de examinator je vragen om in een straat een veilige mogelijkheid te zoeken om te keren. Of om zo dicht mogelijk bij een opgegeven doel te parkeren. Jij bepaalt dan wanneer, waar en hoe je dat doet. Het doel van deze opdracht is om te toetsen of je rekening houd met de verkeersveiligheid en of je naar behoren het voertuig beheerst.

 

Gevaarherkenning door een verkeerssituatie te bespreken

Als zich tijdens de examenrit een bepaalde verkeerssituatie gaat voordoen, kan de examinator je vragen de auto aan de kant te zetten, Je kunt dan enkele vragen krijgen om na te gaan hoe je de verkeerssituatie hebt aangepakt. Het doel van gevaarherkenning bevragen is het niveau bepalen van jou verkeersinzicht.

Zelfreflectie

Tijdens je rijlessen vul je een zelfreflectieformulier in. Dit formulier geef je aan het begin van het praktijk examen aan de examinator. Deze bekijkt jouw antwoorden pas na de examenuitslag en bespreekt samen met jou de antwoorden. Zo krijg je een beeld van je sterke en verbeterpunten in het verkeer. Het doel is om jou bewust te maken van de punten waar je nog aan moet werken in het verkeer.

Milieubewust rijgedrag

Voor een beter milieu en voor je eigen portemonnee is het belangrijk dat je als bestuurder milieubewust deelneemt aan het verkeer, volgens het principe ‘Het Nieuwe Rijden’. Het nieuwe rijden houd in dat je tijdig schakelt en ver genoeg vooruit kijkt.

Wat heb je nodig

Om in aanmerking te komen voor een praktijkexamen personenauto, moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Die moet je samen met een geldig legitimatiebewijs, de oproepkaart, het adviesformulier van de tussentijds toets en het zelfreflectieformulier voor het begin van het praktijkexamen tonen aan de examinator. Verkeersschool van der Plas bepaalt samen met jou het Juiste moment voor het praktijkexamen.