Hoe verloopt de rijopleiding?

Je start je rijopleiding direct in de lesauto, hiervoor zullen 40 lessen worden ingepland. Of je hier voldoende aanhebt ligt aan de vorderingen die je maakt tijdens je praktijklessen.

Als je ongeveer driekwart van de praktijklessen hebt afgelegd ga je op een tussentijdse toets, hierin word je niveau vast gesteld en kunnen we een verder planning maken voor je praktijklessen tot aan het examen.

Uiteindelijk ga je op voor het praktijkexamen, voorafgaand op het praktijkexamen ga je nog een lesuur voorrijden. Het uur voorrijden helpt je om weer even in het ritme te komen en wat gezonde spanningen opzij te zetten.

 

Voorwaarden

Het opleidingspakket is geldig tot en met het eerste praktijkexamen. Indien je tot het eerste praktijkexamen geen 40 lesuren hebt gevolgd, worden de resterende lessen terugbetaald. De resterende lessen zijn niet overdraagbaar aan derden. Indien zich tussentijds een prijsverhoging voordoet heeft dit geen consequenties voor het opleidingspakket. Indien blijkt dat je tot aan je eerste praktijkexamen meer dan 40 lesuren nodig hebt wordt vanaf het 40ste lesuur het lesgeld in rekening gebracht. Er kunnen maximaal 3 lesuren per week worden gevold. Indien je verhindert bent dien je dit tenminste 48 uur van te voren te melden, anders zijn wij genoodzaakt het lesgeld in rekening te brengen.

Het totale cursusgeld dient voor aanvang van de eerste praktijkles te worden voldaan. Je ontvangt hiervan een factuur. Het opleidingspakket dient één jaar na dagtekening te worden afgerond (ingeval van ziekte e.d. kan hier natuurlijk in overleg van worden afgeweken).