Wat is een tussentijdse toets?

Tijdens de opleiding voor het praktijkexamen kun je de vorderingen testen met een tussentijdse toets. De toets is een rij-test die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen.

Onderzoek van de SWOV (stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slagingskans door een tussentijdse toets met 20% kan toenemen.

De toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Je instructeur rijdt mee. De toets duurt even lang als een echt examen, dat is 55 minuten.

 

De voordelen

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Daarop brengt de examinator per onderdeel een advies uit. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog met werken. Tijdens de toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen op het eerst volgende praktijkexamen. Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen. Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen.

Voor wie en wanneer?

De tussentijdse toets is er voor kandidaten die examen gaan doen in de personenauto. Om in aanmerking te komen voor een toets personenauto, moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Die moet je samen met een geldig legitimatiebewijs voor het begin van de toets tonen aan de examinator. Verkeersschool van der Plas bepaalt samen met jou het tijdstip van de toets. Aan het begin van je rijopleiding heeft de toets natuurlijk geen zin, het advies is om de toets af te leggen na ongeveer driekwart van de rijopleiding.